POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKTU
„PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy”

Data ostatniej aktualizacji 08.01.2018 r.

 

    W dokumencie „Polityka prywatności” wyjaśniamy sposób, w jaki gromadzimy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz co się z nimi dzieje, gdy korzystasz z zasobów strony Projektu „PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy”. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony po raz pierwszy, należy zaakceptować Politykę Prywatności. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami poprzez adres centrum.rozwoju@crse.org.pl.

 

1. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy: strony internetowej projektu „PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

1.2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Jeśli jednak postanowisz nie podać nam danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie nie będziemy mogli zagwarantować Ci dostępu do wszystkich funkcji strony Projektu.

1.3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w UE (w szczególności Dyrektywą o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej), w Polsce
(w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz gdziekolwiek indziej.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH

2.1. Administratorem danych osobowych strony Projektu „Podkarpackie centrum rozwoju zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na rynku pracy” jest firma Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą pod adresem
Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski, Polska.

2.2. Termin „dane osobowe” oznacza dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi, mogą być użyte do identyfikacji użytkownika.

3. JAK CHRONIMY TWOJE DANE

3.1. Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) wdrożył na stronie Projektu politykę bezpieczeństwa i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych

 

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego
Biuro Projektu: Sielec 1A , 39-120 Sędziszów Małopolski
E-mail: centrumrozwoju@crse.org.pl
Projekt realizowany na podstawie umowy nr …………………………. zawartej z ………………………….
w ramach I osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020