Projekt „PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” realizowany jest w ramach planu operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 priorytet I. Osoby młode na rynku pracy działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Wartość projektu 2 085 411, 25 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r.-30.06.2019r.

    Projekt skierowany jest do 172 osób. Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych niezarejestrowanych w urzędach pracy, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku od 15 do 29 roku życia w tym niepełnosprawnych, z grupy NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie.

Efekty projektu to:

 • 172 osoby, które:
  • zdefiniowały swój cel zawodowy skutkujący powstaniem Indywidualnego Planu Działania
  • rozwiązały zdefiniowany problem zawodowy podczas indywidualnego wsparcia doradczego
  • zdobyły umiejętność poszukiwania pracy w wyniku wsparcia w postaci pośrednictwa pracy
 • 52 osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 155 osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje i/lub kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach/kursach nadających kwalifikacje i/lub kompetencje
 • 81 osób, które nabyły lub uzupełniły praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania pracy zgodnie z predyspozycjami w wyniku udziału w stażach.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną różnego rodzaju formy wsparcia:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA I INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE

    Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania. Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej ścieżki zawodowej. IPD polega na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy Uczestników Projektu.

2. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY

    Uczestnicy Projektu zostaną objęci indywidualnym pośrednictwem pracy, które ma na celu dopasowanie odpowiedniej pracy do Uczestnika Projektu oraz właściwego kandydata do stanowiska pracy, a także analizę ofert pracy z rynku pracy. Działania te mają na celu wsparcie Uczestników Projektu w znalezieniu zatrudnienia, które będzie zgodne z kwalifikacjami i oczekiwaniami danej osoby.

3. SZKOLENIA/KURSY NADAJĄCE KWALIFIKACJE I/LUB KOMPETENCJE ZAWODOWE

W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe w zakresie zawodów deficytowych w danym powiecie.

4. STAŻE

Uczestnikom zapewniamy również 3-miesięczne staże zawodowe na stanowisku zgodnym ze wcześniej odbytym szkoleniem.

W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie
 • ubezpieczenie społeczne
 • zdrowotne i NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu

Dlaczego warto?

Dla młodych osób poszukujących pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu, może być szansą na podjęcie zatrudnienia. Z prowadzonych statystyk wynika, że zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Czego oczekujemy?

Najważniejsza jest chęć i motywacja!