DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Rozeznanie rynku szkolenie TIG (plik do pobrania)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – docx

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pdf

 

Rozeznanie rynku szkolenie TIG (plik do pobrania)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – docx

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pdf

 

Rozeznanie rynku kurs kosmetyczny (plik do pobrania)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – docx

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pdf

 

ROZEZNANIE RYNKU -SZKOLENIE -TIG (plik do pobrania)

ZAŁ. NR 1 -FORMULARZ OFERTY – docx

ZAŁ. NR 1-FORMULARZ OFERTY – pdf

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji i uczestnistwa w Projekcie

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁ.-NR-2-OSWIADCZENIE-OSOBY-NIEZAREJESTROWANIEJ-URZĘDZIE-PRACY

ZAŁ.-NR-3-OŚWIADCZENIE-O-POSIADANIU-STATUSU-OSOBY-BIERNEJ-ZAWODOWO

ZAŁ.-NR-4-OŚWIADCZENIE-O-POZOSTAWANIU-BEZ-ZATRUDNIEIA

ZAŁ.-NR-5-UMOWA-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE

ZAŁ.-NR-6-OŚWIADCZENIE-UCZESTNIKA-PROJEKTU-PRZETWARZANIE-DANYCH

ZAŁ.-NR-7-ZOBOWIĄZANIE-UCZESTNIKACZKI-PROJEKTU

ZAŁ.-NR-8-OŚWIADCZENIE-UCZESTNIKA-PROJEKTU-O-SPOEŁNIENIU-KRYTERIÓW-KWALIFIKACYJNYCH

DLA PRACODAWCY:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU