DLA PRACODAWCY – STAŻE

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramach Planu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie organizacji staży dla Uczestników Projektu.

Ze środków projektu pokrywamy koszty stażu tj.:

  • wynagrodzenie (stypendium stażowe)
  • badania lekarskie
  • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW
  • zwrot kosztów dojazdu

Zapraszamy do współpracy!

Poniżej wniosek do pobrania:

Wniosek o zorganizowanie stażu