Rozeznanie rynku nr 9/PCRZ/PRRMS/2019dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.

Rozeznanie rynku nr 9/PCRZ/PRRMS/2019dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.dla 16 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17.

 

Rozeznanie rynku kurs (plik do pobrania)

Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

 Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik word)

Rozeznanie rynku nr 5/PCRZ/RACH/2018 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości

Rozeznanie rynku nr 5/PCRZ/RACH/2018 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości dla 13 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17.

 

Rozeznanie rynku (plik PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (plik WORD)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (plik PDF)