Rozeznanie rynku nr 7/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Spawanie metodą TIG I stopień dla 16 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17.

 

Rozeznanie rynku szkolenie

Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik WORD)

 

Zapraszamy do udziału w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych!

Giełda pracy odbędzie się w 29.11.2018   w godz. 10.00-13.00 w Sali Kolumnowej w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.

Na Giełdzie Pracy będzie możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób młodych do 29 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.

Na giełdzie będzie możliwość zapoznania się z zasadami Projektu bezpośrednio u Realizatora Projektu, sprawdzić, czy możemy zostać Uczestnikiem Projektu wypełnić dokumenty rekrutacyjne oraz poznać wszelkie korzyści, jakie daje udział w Projekcie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rozeznanie rynku nr 6/PCRZ/RACH/2018 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości.

Rozeznanie rynku nr 6/PCRZ/RACH/2018 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17.

 

Rozeznanie rynku kurs zakresu rachunkowości i księgowości

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty do rozeznania (PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty do rozeznania (WORD)

Rozeznanie rynku nr 5/PCRZ/RACH/2018 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości

Rozeznanie rynku nr 5/PCRZ/RACH/2018 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości dla 13 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17.

 

Rozeznanie rynku (plik PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (plik WORD)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (plik PDF)