Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego


Kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia

na podkarpackim rynku pracy

 
CRSE
CRSE
CRSE
Projekt PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r.-30.06.2019r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Zakłada ona 4 nabory w wyniku, których zostanie zrekrutowane średnio 43 osoby. Będzie ona prowadzana średnio co 3 miesiące od 2018 r. do 01.2019 r.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do 31.08.2018r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo
  • zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
  • osoby w wieku 15-29 lat (tj. ukończyły 15 lat i nie skończyły 30 lat)

W szczególności zachęcamy:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym
  • osoby długotrwałe bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami

 

AKTUALNOŚCI

Harmonogram szkolenia – spawanie metodą TIG Dębica

Harmonogram szkolenia - spawanie metodą TIG I stopień Dębica Harmonogram szkolenia (plik do pobrania) ...
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 2/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień.

Rozeznanie rynku nr 2/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Spawanie metodą TIG I stopień dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. "Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17 Rozeznanie rynku szkolenie TIG. Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 1 - Formularz oferty ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM SZKOLENIA – KOSMETYKA

Harmonogram szkolenia - Kosmetyka  HARMONOGRAM SZKOLENIA KOSMETYKA ...
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 2/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień

Rozeznanie rynku nr 2/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Spawanie metodą TIG I stopień dla 12 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. "Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17 Rozeznanie rynku szkolenie TIG  Załącznik nr 1 - Formularz oferty  Załącznik nr 1 - Formularz oferty   ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM PP – Ulanów

Harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy Harmonogram pośrednictwa pracy Ulanów (plik do pobrania) ...
Czytaj Dalej

Harmonogram IPD

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym - IPD w ramach zadania 1 Harmonogram IPD - Dębica ...
Czytaj Dalej

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego

Biuro Projektu :

Sielec 1a,

39-120 Sędziszów Młp.

Numer telefonu:

887 788 057

Email:

centrum.rozwoju@crse.org.pl