Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego


Kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia

na podkarpackim rynku pracy

 
CRSE
CRSE
CRSE
Projekt PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r.-30.06.2019r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Zakłada ona 4 nabory w wyniku, których zostanie zrekrutowane średnio 43 osoby. Będzie ona prowadzana średnio co 3 miesiące od 2018 r. do 31.01.2019 r.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do 31.01.2019r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo
  • zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
  • osoby w wieku 15-29 lat (tj. ukończyły 15 lat i nie skończyły 30 lat)

W szczególności zachęcamy:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym
  • osoby długotrwałe bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami

 

AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM SZKOLENIA SPAWANIE METODĄ TIG

HARMONOGRAM SZKOLENIA  ...
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 7/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Spawanie metodą TIG I stopień dla 16 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. "Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy" w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17. Rozeznanie rynku szkolenie Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF) Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik WORD) ...
Czytaj Dalej

Zapraszamy do udziału w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych!

Giełda pracy odbędzie się w 29.11.2018   w godz. 10.00-13.00 w Sali Kolumnowej w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15. Na Giełdzie Pracy będzie możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób młodych do 29 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie. Na giełdzie będzie możliwość zapoznania się z zasadami Projektu bezpośrednio u Realizatora Projektu, sprawdzić, czy możemy zostać Uczestnikiem Projektu wypełnić dokumenty rekrutacyjne oraz poznać wszelkie korzyści, jakie daje udział w Projekcie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM IPD ŁAŃCUT

Harmonogram IPD - Łańcut Harmonogram IPD - Łańcut - aktualizacja  ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Harmonogram-Poradnictwo zawodowe- aktualizacja ...
Czytaj Dalej

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego

Biuro Projektu :

Sielec 1a,

39-120 Sędziszów Młp.

Numer telefonu:

887 788 057

Email:

centrum.rozwoju@crse.org.pl