Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego


Kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia

na podkarpackim rynku pracy

 
CRSE
CRSE
CRSE
Projekt PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r.-30.06.2019r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Zakłada ona 4 nabory w wyniku, których zostanie zrekrutowane średnio 43 osoby. Będzie ona prowadzana średnio co 3 miesiące od 2018 r. do 31.01.2019 r.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do 31.01.2019r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo
  • zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
  • osoby w wieku 15-29 lat (tj. ukończyły 15 lat i nie skończyły 30 lat)

W szczególności zachęcamy:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym
  • osoby długotrwałe bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami

 

AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY

Harmonogram - PP ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Harmonogram-PZ ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM IPD

Harmonogram  - IPD ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM SZKOLENIA SPAWANIE METODĄ TIG

HARMONOGRAM SZKOLENIA - SPAWANIE METODĄ TIG4 ...
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 8/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień

Rozeznanie rynku nr 8/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Spawanie metodą TIG I stopień dla 12 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. "Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy" w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17. Rozeznanie rynku Załącznik nr 1 - Formularz oferty (plik WORD) Załącznik nr 1 - Formularz oferty (plik PDF) ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Harmonogram PZ ...
Czytaj Dalej

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego

Biuro Projektu :

Sielec 1a,

39-120 Sędziszów Młp.

Numer telefonu:

887 788 057

Email:

centrum.rozwoju@crse.org.pl