Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego


Kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia

na podkarpackim rynku pracy

 
CRSE
CRSE
CRSE
Projekt PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r.-30.06.2019r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Zakłada ona 4 nabory w wyniku, których zostanie zrekrutowane średnio 43 osoby. Będzie ona prowadzana średnio co 3 miesiące od 2018 r. do 28.02.2019 r.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do 28.02.2019r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo
  • zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
  • osoby w wieku 15-29 lat (tj. ukończyły 15 lat i nie skończyły 30 lat)

W szczególności zachęcamy:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym
  • osoby długotrwałe bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami

 

AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM IPD – Rzeszów

Harmonogram IPD ...
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 12/PCRZ/KOS2/2019 dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego

Rozeznanie rynku nr 12/PCRZ/KOS2/2019 dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla 12 Uczestniczek  Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. "Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17. Rozeznanie rynku (pdf) Załącznik nr 1 - Formularz oferty (pdf) Załącznik nr 1 - Formularz oferty (word) ...
Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 11/PCRZ/PRRMS/2019 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu PR, reklamy, marketingu i sprzedaży

Rozeznanie rynku nr 11/PCRZ/PRRMS/2019 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu PR, reklamy, marketingu i sprzedaży.dla 16 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. "Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17. Rozeznanie rynku kurs Załącznik nr 1 - Formularz oferty do rozeznania ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM IPD

Harmonogram-IPD ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM WSPARCIA DORADCZEGO – PSYCHOLOG

Uprzejmie informujemy, że spotkania z pośrednikiem pracy z dnia  18 i 19.02.2019 r. zostaną przeniesione na inny termin, ponieważ zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu zrealizowane wsparcie doradcze prowadzone przez psychologa.Harmonogram znajduje się w załączniku.  Harmonogram_wsparcie_doradcze_psycholog ...
Czytaj Dalej

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego

Biuro Projektu :

Sielec 1a,

39-120 Sędziszów Młp.

Numer telefonu:

887 788 057

Email:

centrum.rozwoju@crse.org.pl