Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego


Kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia

na podkarpackim rynku pracy

 
CRSE
CRSE
CRSE
Projekt PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r.-30.06.2019r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Zakłada ona 4 nabory w wyniku, których zostanie zrekrutowane średnio 43 osoby. Będzie ona prowadzana średnio co 3 miesiące od 2018 r. do 28.02.2019 r.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo
  • zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
  • osoby w wieku 15-29 lat (tj. ukończyły 15 lat i nie skończyły 30 lat)

W szczególności zachęcamy:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym
  • osoby długotrwałe bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami

 

AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY – Ropczyce

Harmonogram-pośrednictwo_pracy_KWIECIEŃ ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM PORADNICTWA ZAWODOWEGO – Ropczyce

Harmonogram-Poradnictwo zawodowe_KWIECIEŃ ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY- TRENER PRACY

Harmonogram_PP_trener pracy_kwiecień ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM PORADNICTWA ZAWODOWEGO RZESZÓW

Harmonogram PZ_kwiecień ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM IPD – AKTUALIZACJA

Harmonogram-IPD - aktualizacja Jasło  ...
Czytaj Dalej

HARMONOGRAM IPD – AKTUALIZACJA

Harmonogram IPD - AKTUALIZACJA Rzeszów  ...
Czytaj Dalej

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego

Biuro Projektu :

Sielec 1a,

39-120 Sędziszów Młp.

Numer telefonu:

887 788 057

Email:

centrum.rozwoju@crse.org.pl